ŞAHAMÇALARDA

Mary welaýatynyň taryhy we ülkäni öwreniş muzeýiniň işgärleri muzeýiň şahamçalarynyň işleri bilen tanyşmak üçin iş saparynda boldular.Olar Türkmengala etrabynyňserdarýap geňeşligindäki Taryhy muzeýiniň, Türkmenistanyň halk şahyry Ata Salyhyň, Murgap etrabynyň Şordepe geňeşligindäki edebi-memorial muzeýiniň,Baýramaly etrabynyň Mekan säherçesinäki taryhy-arheologik muzeýini (Güljemal hanyňmülki )ekspozisiýalary bilen tanyşdylar.

×

ŞAHAMÇALARDA

×

ŞAHAMÇALARDA