SERGI

Germaniýa Federatiw Respublikasynyň Mangeým şäherindäki Rays-Engelhorn muzeyler toplumynda «Margiana - Türkmenistanyň çäklerindaki bürünç asyryň şalygy» atly arheologik sergisi açyldy. Serginiň açylyşyna Bundestagyň deputatlary, Germaniýanyň döwlet muzeýleriniň ýolbaşçylary we hünärmenleri, German-Türkmen forumynyň ýolbaşçylary, ylmy we jemgyýetçilik guramalarynyň, türkmen diasporanyň wekilleri gatnaşdylar. Bu çärä Mary welaýatynyň Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýiniň direktory Töre Nobatowyň ýolbaşçylygyndaky Türkmenistanyň delegasiýasy gatnaşdy. Biziň döwletimiz daşary ýurtlary bilen ähli taraplaýyn, şol sanda ynsanperwerlik gatnaşyklary giňeltýär, «Margiana - Türkmenistanyň çäklerindaki bürünç asyryň şalygy» atly sergisi gadymy ýutdumyzyň taryhyna syýahat etmäge mümkinçilik berer.

×

SERGI

×

SERGI

×

SERGI

×

SERGI