Audiogid” hyzmaty girizildi

Mary welaýatynyň taryhy we ülkäni öwreniş muzeýinde türkmen halkynyň şöhratly taryhyny wagyz etmek, onuň üsti bilen ýaş nesli terbiýelemek işini döwrebap we kämil guramak maksady bilen “Audiogid” hyzmaty girizildi. Bu hyzmatyň üsti bilen muzeýiň arheologiýa, etnografiýa, şekillendiriş sungaty, tebigat ekspozisiýalarynda, Galkynyş we wagtlaýyn sergi zallarynda ekskursiýalar türkmen, rus we iňlis dillerinde geçirilýär.

×

Работы по реставрации средневековой керамики

×

Работы по реставрации средневековой керамики

×

Работы по реставрации средневековой керамики

×

Работы по реставрации средневековой керамики

×

Работы по реставрации средневековой керамики

×

Работы по реставрации средневековой керамики