Mary welaýat taryhy we ülkäni öwreniş muzeýi

Bitaraplygyň 25 ýyllygy.

2020-nji ýyl „Türkmenistan –Bitaraplygyň mekany!“ diýilip yglan edilen ýylynyň başynda Mary welaýatynyň taryhy we ülkäni öwreniş muzeýiniň wagtlaýyn sergi zalynda Bitaraplygyň 25 ýyllygyna we ýyla bagyşlanyp sergi gurnaldy. Sergide kitaplar,täze arheologik tapyndylar, milli şaý-sepleri we halkymyzyň döreden medeni mirasyna bagyşlanan eserler sergilendi.

×

×