Mary welaýat taryhy we ülkäni öwreniş muzeýi

Dandanakan arheologik ýadygärligi.

Dandanakan arheologik ýadygärliginde Türkmenistanyň Taryhy we medeni ýadygärlikleri goramak, öwrenmek hem-de rejelemek baradaky milli müdirligiň işgärleri tarapyndan geçirilen gazuw-agtaryş işleriniň netijesinde ýüze çykarylan orta asyrlara degişli tapyndylaryň uly toplumy Mary welaýatynyň taryhy we ülkäni öwreniş muzeýine gelip gowuşdy. Olaryň arasynda ussatlyk bilen ýasalan metal önümleri hem bar.

×

×